Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık sigortası, sigorta yapan bireyler için sağlık risklerine ve zararlarına karşı bir sigorta türüdür. Sigortalanan kişiler, sigorta şirketleri ile yaptıkları poliçe dâhilinde tedavi masraflarını bu sigorta sayesinde ödemezler ya da en az miktarda öderler.

Sağlık sigortası genellikle muayene, teşhis ve tedavi masraflarını içerir. Çalışma sistemi, birey ve toplum üzerindeki yükleri azaltmak için acil durumlara karşı sosyal dayanışma ilkesine dayanır.

İlgili sigorta şirketleri ve devlet kurumları, hizmetlerini belirli ücretler karşılığında sunmanın yollarını düzenler. Hükümet, topraklarında ikamet eden bazı kişilerin işlemlerini tamamlamaları için sağlık sigortası yaptırmalarını şart koşuyor.

Özel Sağlık Sigortası
Özel Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortasının Avantajları

Sağlık sigortasının faydaları iki ana unsurda temsil edilmektedir:

Birincisi: Ülkedeki Göç İdaresi, gerekli kalış süresini kapsayan sağlık sigortası olmayan hiçbir ikamet başvurusunu kabul etmiyor. Bu yüzden, ikamet başvurusu için sunacağınız belgelerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlar.

İkincisi: Ülkede kaldığınız süre boyunca acil bir durumda minimum tedavi ihtiyaçlarını sağlar.

sağlık sigortasının avantajları
Sağlık Sigortasının Avantajları

Sağlık Sigortası Ve Seyahat Vizesi

Büyükelçilikleri ve konsolosluklar, ülkeye seyahat etmek isteyenlerin, kendi topraklarında bulundukları süreyi kapsayan sağlık sigortasına sahip olduklarını kanıtlamalarını talep eder ve sigortanın bir nüshası vize başvurusuna eklenmelidir.

Vize başvurusu sigortası aslında düşük maliyetli olarak kabul edilir, ortalama 25 ABD Doları tutarındadır ancak yaklaşık 30 bin Euro tutarında bir tedavi değerini kapsar. Bu sigorta hastanın tedavi ve nakliye masraflarını veya olası durumlardaki nakliye masraflarını kapsar.

Sağlık Sigortası
Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, özel durum ve durumlar için gerekli olan bir sigorta türüdür. Olası kazalarda ya da hastalıklarda sigortalanan kişinin sağlık giderlerini karşılayan özel bir hizmet seçeneği olarak bilinir.

Özel sağlık sigortası, sigortalanan kişinin poliçesinde yer alan teminatlar kapsamında ayakta ya da yatarak tedavi hizmeti sağlıyor. Özel sağlık sigortası fiyatları, yapılan poliçeye göre ve sigorta şirketlerine göre farklılıklar gösterir.

Genel Sağlık Sigortası

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ülkede genel sağlık sigortasından sorumlu iki kurumdur.

Genellikle kendi vatandaşlarına yönelik bir sigorta türüdür ancak ülkede ikamet eden yabancılar resmi çalışma izni aldıklarında bundan faydalanabilirler.

Bu sigorta türü, sağlık, tedavi ve ilaca ücretsiz veya hemen hemen her yerde ulaşabildiği için anne, baba, karı/koca ve çocuklardan oluşan aile fertleri ile birlikte düzenlendiği kişiye yarar sağlar.

About Gezgin Yazar

Leave a Reply

Your email address will not be published.