Health & Fitness

Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık sigortası

Sağlık sigortası, sigorta yapan bireyler için sağlık risklerine ve zararlarına karşı bir sigorta türüdür. Sigortalanan kişiler, sigorta şirketleri ile yaptıkları poliçe dâhilinde tedavi masraflarını bu sigorta sayesinde ödemezler ya da en az miktarda öderler. Sağlık sigortası genellikle muayene, teşhis ve tedavi masraflarını içerir. Çalışma sistemi, birey ve toplum üzerindeki yükleri …

Read More »