Belediyeler Atık Su Tesislerinden Enerji Elde Ediyor

Belediye atık ve atık su arıtma tesisleri, kentsel gelişim için gerekli altyapı gereksinimleridir. Bu altyapı hayati önem taşırken, önemli miktarda para ve kaynak gerektirir. Su tahliyesi, elektrik, kimyasallar, personel, bakım ve çamur taşıma ve bertaraf ücretleri hızla toplanır.

Bu santraller sadece işletmek için büyük miktarda enerji gerektirmekle kalmaz (elektrik, genel işletme bütçesinin %25-40’ını oluşturabilir), aynı zamanda önemli miktarda sera gazı (GHG) emisyonuna da katkıda bulunabilirler.

Ancak anaerobik çürütme gibi yerleşik teknolojiler verimliliği artırabilir ve belediye atık ve atık su tesislerini kaynak geri kazanım fabrikalarına dönüştürebilir. Bu, ek gelir akışları oluşturacak, enerji kullanımını dengeleyecek ve sera gazı emisyonlarını azaltarak tesis operatörlerine ve topluluklara fayda sağlayacaktır.

Atık Su Tesisi
Atık Su Tesisi

Atıklardan Enerji Dönüşümü

Anaerobik çürütme, bakterilerin organik maddeleri – atık su çamuru, ticari ve konut kaynaklı gıda atıkları, yüksek mukavemetli sıvı atıklar (örn. katı yağlar, yağlar, gresler, vb.) ve bunları biyogaza, yenilenebilir bir enerji kaynağına ve faydalı bir şekilde yeniden kullanılabilecek besin açısından zengin bir çürütme ürününe dönüştürür.

Biyogaz yaklaşık %60 metan içerir ve atık su arıtma tesislerine güç sağlamak ve enerji ithalat gereksinimlerini dengelemek için yerinde kullanılabilecek mükemmel bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Biyogaz ayrıca, ulusal boru hattı şebekesine enjekte edilebilen ve tesis sahipleri için tekrar eden bir gelir akışı yaratmak üzere çevresel faydaları için bir primle satılabilen yenilenebilir doğal gaz (RNG) yapmak için daha fazla işlenebilir ve arıtılabilir. Ayrıca, çürüme ürünü, gübre yapmak için işlenebilen besin açısından zengin bir malzemedir – bitki sahipleri için ek gelir elde etmek için satılabilecek başka bir yan ürün.

Atık ve Atık Su Tesisleri
Atık ve Atık Su Tesisleri

Anaerobik çürütme, dünya çapında birçok atık su arıtma tesisinde kanalizasyon çamurunu parçalamak ve biyokatıları stabilize etmek için yaygın olarak kullanılan yerleşik bir teknolojidir. Yalnızca ABD’de, 1.200’den fazla evsel atık su arıtma tesisi, süreçlerinde anaerobik çürütme kullanır.

Son yıllarda, daha fazla şehrin organik gıda atıklarını çöplüklerden uzaklaştırmak için anaerobik sindirimden yararlanmaya başladığını da gördük, bu da sadece anaerobik çürümenin yenilenebilir enerji üretimi üzerindeki etkisini artırmaya, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve gelir üretimini artırmaya yardımcı oluyor. Organik gıda atıklarının çöplüklerde doğal olarak bozunmasına ve sera gazı salmasına izin vermek yerine, anaerobik çürütme, organikleri emisyonsuz kontrollü bir şekilde parçalar.

Avrupa’da, organik çöp depolama düzenlemeleri ve yenilenebilir enerji için ödenen primler nedeniyle gıda atığı çürütme pazarı daha gelişmiş ve ticarileştirilmiştir. Buna ek olarak, Kanada’nın en büyük şehirlerinden bazıları, konut kaynaklı organiklerin yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesi için özel anaerobik çürütme tesisleri uygulama sürecindedir.

About Gezgin Yazar

Check Also

SEO Nedir? Seositive ile SEO Çalışmaları

SEO Nedir? Seositive ile SEO Çalışmaları

Arama motoru optimizasyonu (SEO), sitenizin organik trafiğini iyileştirme sürecini ve Google, Bing ve diğer arama …

Leave a Reply

Your email address will not be published.