Açık Rıza Nedir? Açık Rıza Nasıl Alınır?

Açık rıza nedir ve nasıl alınır? Bu sorunun cevabını tam anlamıyla anlayabilmek için öncelikle bilinmesi gereken birkaç kavram vardır. Öncelikle, KVKK nedir?

KVKK yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kısaltmasıdır ve 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. KVKK ile kişisel verilerin işlenmesi bazı kurallara bağlı tutulmuştur. Peki, kişisel veri nedir?

Kişisel veri, 6698 sayılı kanun gerekçesinde şu şekilde tanımlanmaktadır; “Bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgidir”. Birçok kişisel veri bulunmaktadır, bunlar; cinsiyet, saç rengi, ayakkabı numarası, boy ölçüsü, telefon numarası gibi bir kişiyi belirli kılabilecek he türlü veri, kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Açık Rıza ve Kişisel Veri
Açık Rıza ve Kişisel Veri

Kişisel Verinin Koruması Neden Gerekli ve Önemlidir?

Teknolojinin gelişmesi ve hayatımızda her geçen gün farklı şekilde yer edinen yeni teknoloji araçları ile veri ve veri çeşitliliğinde artış olmuştur. Bu sebeple, kişisel veri de hayatımızda daha önemli bir yere sahip olmuştur.

Bazen isteyerek, çoğu zaman ise istemeyerek zorunlu olarak kişisel verilerimizi üçüncü şahıslarla veya üreticilerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Bir kişiye ait olan veriler, onun sadece fiziki unsurlarından ibaret değildir. Bir kişinin kullanım alışkanlıkları da o kişinin, kişisel verisidir.

Kişilerin, verilerini paylaşması veya paylaşmaması oldukça önemlidir. Bir kişinin verilerinin gizli kalmasını isteme hakkı, verilerini paylaşma hakkının olması kadar doğaldır. Bu sebeple, kişisel verilerin korunumu da önemli bir konudur.

Açık Rıza Nedir?
Açık Rıza Nedir?

Açık Rıza Nedir?

Açık rıza, belirli bir konu hakkında bilgilendirmeye dayanan özgür irade açıklamasına denilir. Açık rızanın konusu kişisel verilerdir.  Açık rızayı belirten yani veren kişi, ilgili kişidir. Açık rızada kişisel verinin paylaşıldığı kişi veya taraf ise veri sorumlusudur.

Açık rıza üç şarta bağlıdır ve bunları içermelidir. Aksi takdirde, üç şartı içermeyen açık rıza kabul edilemez. Bunlar;

 • Belirli bir konuya sahip olmalı
 • Bilgilendirmeye sahip olmalı
 • Özgür irade ile açıklanmalı

Açık rıza yukarıda belirtilen bu üç şartı bir arada içermelidir. Eğer, bu üç şartı içermiyorsa ve kabul edilmiş bile olsa, açık rıza alınmış sayılamaz.

Açık Rıza Neden Gereklidir?
Açık Rıza Neden Gereklidir?

Açık Rıza Neden Gereklidir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi birtakım kurallara bağlıdır. Açık rıza, KVKK gereğince bu kurallardan birisidir.

Bir kişinin kişisel verilerini işlemek isteyen kişi ya da kurum yani veri sorumlusu olan taraf, KVKK’da açık şekilde yazan durumların birine dayanmalı ve açık rıza aramalıdır. Kanunda yazan durumlar şunlardır;

 • Kanunda açık bir şekilde ön görülmeli
 • Fiili yetersizlik veya imkânsızlık sebebi ile rızasını açıklayamayacak durumda bulunan ya da açık rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin hayatının veya bedeninin bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumu
 • Bir sözleşme ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesine gerekli olması
 • Veri sorumlusu kişinin ya da tarafın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili şahsın, kendisi tarafından aleni hale getirmiş olması
 • İlgili şahsın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusu tarafa meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Belirtilen bu durumlardan birisi söz konusu olduğunda açık rıza alınması gerekmez, bunlardan birisi dahi yoksa ve kişinin kişisel verisi işlenecekse öncelikli olarak açık rıza alınması gerekmektedir.

Açık rıza, kişinin verisi işlenmeden önce alınması gerekmektedir. Veri sorumlusu kişi ya da kurum; ilgili kişinin kişisel verisini işlemeden önce, ilgili kişinin açık rızasını alması gerekmektedir.

CookieSeal ile web sitenizdeki çerezleri sınıflandırarak, kullanıcıların “açık rızası” ile tercihlerini yönetmesini sağlayabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş tercih ekranından kullanıcıların vermiş olduğu açık rızaları takip edebilirsiniz.

About Gezgin Yazar

Check Also

SEO Nedir? Seositive ile SEO Çalışmaları

SEO Nedir? Seositive ile SEO Çalışmaları

Arama motoru optimizasyonu (SEO), sitenizin organik trafiğini iyileştirme sürecini ve Google, Bing ve diğer arama …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

 • cheap authentic nfl jerseys china
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys from china
 • heap jerseys sales online
 • cheap nba jersey
 • cheap nba jerseys
 • cheap nba jerseys from china
 • cheap nfl jersey
 • cheap nfl jerseys
 • cheap nfl jerseys china
 • cheap nfl jerseys free shipping
 • cheap nfl jerseys from china
 • cheap nfl jerseys supply
 • cheap nike nba jerseys
 • cheap nike nfl limited jerseys
 • discount nfl jersey
 • discount nike nfl limited jerseys
 • nike nfl jerseys china
 • replica nike nfl limited jerseys
 • wholesale cheap nfl jerseys
 • https://www.chaowanger.com
 • https://www.solutisareava.com
 • https://www.tobeorderone.com
 • https://www.andyaother.com
 • wholesale jerseys
 • wholesale jerseys online
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale nfl jerseys
 • wholesale nike nfl jerseys
 • wholesale nike nfl limited jerseys
 • wholesale soccer jersey